Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

DEKLARACJA PODATKOWA 2016
Dagmara Urbanczyk

Wydatki specjalne, koszty uzyskania przychodów, czy te? koszty nadzwyczajne - w deklaracji podatkowej jest kilka rzeczy, na... Weiterlesen
E-Books eignen sich auch für mobile Geräte (sehen Sie dazu die Anleitungen).
E-Books von Ex Libris sind mit Adobe DRM kopiergeschützt: Erfahren Sie mehr.
Weitere Informationen finden Sie hier.
ePUB, 70 Seiten  Weitere Informationen
E-Books ganz einfach mit der kostenlosen Ex Libris-Reader-App lesen. Hier erhalten Sie Ihren Download-Link.
CHF 18.20
Download steht sofort bereit

Beschreibung

Wydatki specjalne, koszty uzyskania przychodów, czy te? koszty nadzwyczajne - w deklaracji podatkowej jest kilka rzeczy, na które nale?y zwróci? uwag?. Czy to si? op?aca? Tak, poniewa? odpowiednio do sytuacji ?yciowej, mog? zosta? uwzgl?dnione preferencyjne stawki podatkowe. Ta publikacja pomo?e Pa?stwu, krok po kroku, w?a?ciwie wype?ni? deklaracj? podatkow? i uzyska? zwrot nadp?aconego podatku w Austrii!

Ksi?gowa, t?umacz j?zyka niemieckiego z wieloletni? praktyk? zawodow? zdobywan? w firmach mi?dzinarodowych. Od roku 2011 mieszka na sta?? i pracuje w Austrii. Absolwetka Studiów Podyplomowych Wy?szej Szko?y Bankowej we Wroc?awiu, w zakresie T?umacze? Ekonomiczno-Prawnych - J?zyk Niemiecki, jak te? Studiów Magisterskich Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Finansów we Wroc?awiu, w zakresie Zarz?dzania Finansami.

Autorentext

Ksiegowa, tlumacz jezyka niemieckiego z wieloletnia praktyka zawodowa zdobywana w firmach miedzinarodowych. Od roku 2011 mieszka na stale i pracuje w Austrii. Absolwetka Studiw Podyplomowych Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, w zakresie Tlumaczen Ekonomiczno-Prawnych - Jezyk Niemiecki, jak tez Studiw Magisterskich Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Finansw we Wroclawiu, w zakresie Zarzadzania Finansami.

Produktinformationen

Titel: DEKLARACJA PODATKOWA 2016
Untertitel: AUSTRIA
Autor: Dagmara Urbanczyk
EAN: 9783742784544
ISBN: 978-3-7427-8454-4
Format: ePUB
Herausgeber: neobooks Self-Publishing
Genre: Wirtschaft
Anzahl Seiten: 70
Veröffentlichung: 12.06.2017
Jahr: 2017
Dateigrösse: 0.7 MB
Zuletzt angesehen
Verlauf löschen