Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

"Wojna na mapy", "wojna na slowa"

  • Kartonierter Einband
  • 336 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Galicja Wschodnia jako pogranicze przej'sciowe sta si e w XIX i XX wieku aren a konfliktu dw'och system'ow kulturowych oraz dw'och... Weiterlesen
20%
46.15 CHF 36.90
Print on demand - Exemplar wird für Sie besorgt.

Beschreibung

Galicja Wschodnia jako pogranicze przej'sciowe sta si e w XIX i XX wieku aren a konfliktu dw'och system'ow kulturowych oraz dw'och projekt'ow pa'nstwowych, polskiego i ukrai'nskiego, prowadzonego na paszczy'znie symbolicznej, a w okresie p'o'zniejszym z broni a w r eku. Powstaniu obu nowoczesnych narod'ow towarzyszya tendencja do ustanowienia wasnej dominacji na terenach etnicznie mieszanych oraz d a'zenie do zmiany ich charakteru na monokulturowy i monoj ezykowy. Wysikom tym towarzyszyy na paszczy'znie symbolicznej walka na sowa oraz walka na mapy, kt'orych histori a w regionie zajmuje si e niniejsza monografia, powstaa w ramach projektu austriackiego FWF Tysi ac lat historii j ezyka ukrai'nskiego w Galicji.

Produktinformationen

Titel: "Wojna na mapy", "wojna na slowa"
Untertitel: Onomastyczne i miedzykulturowe aspekty polityki jezykowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszosci ukrainskiej w Galicji Wschodniej w okresie miedzywojennym
Autor:
EAN: 9783643505835
Format: Kartonierter Einband
Anzahl Seiten: 336
Gewicht: 453g
Größe: H19mm x B211mm x T148mm

Bewertungen

Gesamtübersicht

Meine Bewertung

Bewerten Sie diesen Artikel