Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Geboren im 5. Jahrhundert v. Chr

  • Kartonierter Einband
  • 292 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Quelle: Wikipedia. Seiten: 289. Kapitel: Platon, Euripides, Thukydides, Zenon von Elea, Empedokles, Aristophanes, Brennus, Polykl... Weiterlesen
20%
67.00 CHF 53.60
Print on demand - Exemplar wird für Sie besorgt.

Beschreibung

Klappentext

Quelle: Wikipedia. Seiten: 289. Kapitel: Platon, Euripides, Thukydides, Zenon von Elea, Empedokles, Aristophanes, Brennus, Polyklet, Herodot, Aristippos von Kyrene, Perikles, Gorgias, Kritias, Hanno der Seefahrer, Mozi, Dionysios I. von Syrakus, Ktesias von Knidos, Speusippos, Archytas von Tarent, Thrasybulos, Artaxerxes II., Schuwalow-Maler, Philolaos, Alkibiades, Frau von Haraldskær, Antiphon, Hippokrates von Kos, Menandros, Ajatasattu, Marcus Furius Camillus, Gaius Sulpicius Peticus, Xenophon, Lysias, Eupolis, Epaminondas, Antisthenes, Demosthenes, Agesilaos II., Marcus Fabius Ambustus, Kleophon, Pausanias, Artaxerxes I., Menon von Pharsalos, Hyperbolos, Xanthippe, Philistos, Andokides, Erasinides, Meton, Astyochos, Kleinias von Tarent, Psiax, Stateira, Eurytos, Eratosthenes, Timoleon, Konon, Parysatis, Pharnabazos II., Hiketas von Syrakus, Hermogenes, Archelaos I., Kyros der Jüngere, Onomakles, Amyrtaios, Amyntas III., Phokion, Eurydike, Perdikkas II., Xenias von Parrhasia, Lysis, Kallikles, Phaiax, Kebes, Rhinon, Dorieus, Aristomache, Chabrias, Ariarathes I., Eurymedon, Phrynichos, Phaidros, Peisandros, Diagoras von Melos, Achaios aus Eretria, Kleombrotos I., Apollodor, Aristippos von Larissa, Charon von Lampsakos, Sophainetos, Laispodias, Nikias, Euagoras I., Abrokomas, Archeptolemos, Stesimbrotos, Strombichides, Moorleiche Borremose II, Diomedon, Ariobarzanes, Aspasia, Glaukon, Hermokrates, Prodikos, Lykophron, Aristoteles, Dareios II., Aristokrates, Phormion, Kleitophon, Akumenos, Agis II., Charikles, Nikomachos, Menexenos, Archippos von Tarent, Isaios, Sokrates der Jüngere, Charmides, Datames, Satyros, Palladas, Thrasyllos, Herakleides von Klazomenai, Theramenes, Chairephon, Nepherites I., Lykophron von Pherai, Hippokrates von Chios, Bardylis, Agesipolis I., Pisticci-Maler, Chremon, Eukrates, Ergokles, Hellanikos von Lesbos, Kriton, Hippias von Thasos, Nikeratos, Maussolos, Sisyphos-Maler, Servius Sulpicius Camerinus, Pleistoanax, Lysander, Euthydemos, Polos, Ximen Bao, Patanjali, Polyxenos, Xenophon von Ikaria, Menestratos, Arikamaninote, Tydeus, Thrasymachos, Philistion von Lokroi, Tissaphernes, Adeimantos, Klearchos, Kleon, Sosias, Pyrilampes, Leukipp, Jenaer Maler, Aison, Cheirisophos, Ariston, Parrhasios, Pheidon, Myron, Hippias von Elis, Meidias-Maler, Seuthes I., Ameipsias, Epilykos, Doris, Paionios, Marcus Fabius Vibulanus, Theaitetos, Brasidas, Zeuxis von Herakleia, Lucius Papirius Crassus, Gaius Sempronius Atratinus, Gaius Furius Pacilus Fusus, Servius Sulpicius Rufus, Pissouthnes, Quintus Sulpicius Longus, Kallistratos von Aphidnai, Polygnotos, Lucius Sergius Fidenas, Kalamis, Phaidon von Elis, Amorges, Lucius Furius Medullinus, Lucius Sempronius Atratinus, Tiribazos, Myrto, Beldam-Maler, Leptines, Philokles, Pelopidas, Metrodoros von Chios, Autolykos, Aulus Cornelius Cossus, Pagondas, Titus Romilius Rocus Vaticanus, Eretria-Maler, Marcus Sergius Esquilinus, Echekrates, Agrippa Furius Fusus, Tithraustes, Kleonymos, Quintus Manlius Vulso Capitolinus, Orontes I., Marcus Manlius Capitolinus, Skopas, Spurius Furius Medullinus, Ephialtes von Trachis, Eubulides, Kleobule, Psammuthis, Nikokles, Lampon, Tharyps, Mann von Exloermond, Timotheos von Milet, Gylippos, Melissos, Marcus Valerius Lactuca Maximus, Kallikratidas, Kallias III., Aulus Sempronius Atratinus, Timon von Athen, Antalkidas, Pharnakes II., Hagnon, Periktione, Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, Eubulos, Sogdianos, Mamercus Aemilius, Kallimachos, Amyntas II., De...

Produktinformationen

Titel: Geboren im 5. Jahrhundert v. Chr
Untertitel: Platon, Euripides, Thukydides, Zenon von Elea, Empedokles, Aristophanes, Brennus, Polyklet, Herodot, Aristippos von Kyrene, Perikles, Gorgias, Kritias, Hanno der Seefahrer, Mozi, Dionysios I. von Syrakus, Ktesias von Knidos, Speusippos
Editor:
EAN: 9781159002510
ISBN: 978-1-159-00251-0
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Books LLC, Reference Series
Genre: Lyrik & Dramatik
Anzahl Seiten: 292
Gewicht: 1433g
Größe: H246mm x B189mm x T15mm
Jahr: 2011

Bewertungen

Gesamtübersicht

Meine Bewertung

Bewerten Sie diesen Artikel