Willkommen, schön sind Sie da!
Logo Ex Libris

Az rbaycan dili dialektl rind v türk dilind isl n n ortaq sözl r

  • Kartonierter Einband
  • 224 Seiten
(0) Erste Bewertung abgeben
Bewertungen
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Alle Bewertungen ansehen
Kitabin Az rbaycan dilçiliyind , ümumi türkologiyada, habel müqayis li, çoxdilli lüg tl rin hazirlanmasinda n z ri v praktik h miy... Weiterlesen
20%
76.00 CHF 60.80
Auslieferung erfolgt in der Regel innert 3 bis 4 Werktagen.

Beschreibung

Kitabin Az rbaycan dilçiliyind , ümumi türkologiyada, habel müqayis li, çoxdilli lüg tl rin hazirlanmasinda n z ri v praktik h miyy ti vardir.T dqiqat Az rbaycan dilinin dialekt leksikasinin türk d bi dilinin leksikasi il müqayis li s kild öyr nilm si sah sind çox h miyy tlidir.Bu s b bd n aktualliq k sb ed n h min mövzunun müqayis li tarixi s viyy d öyr nilm si, qohum dill rin tarixi inkisafi v müasir v ziyy ti haqqinda bilik v t s vvürl ri xeyli genisl ndir bil r. Az rbaycan dilinin dialektl rini türk d bi dili il qarsilasdirmamin s b bi ortaq elementl ri askar ed r k bu iki dilin tarixi laq l rini, qarsiliqli t sir xüsusiyy tl rini ortaya çixarmaqdir. T dqiqatin obyektini Az rbaycan dili dialektl rinin materiallari, t dqiqatin predmetini is Az rbaycan dilinin dialekt leksikasinda ortaq sözl rin leksik-morfoloji t hlili t skil edir. Az rbaycan dili dialektl ri il türk d bi dilinin qarsilasdirilmasi türk dill rinin daha d rind n arasdirilmasi üçün faydali ola bil r v bundan elmi m nb kimi istifad etm k mümkündür.Bir-birin tarixi kökl ri il bagli olan bu dill rin, müqayis li s kild öyr ninilm si Az rbaycan dilçiliyi üçün mühüm h miyy t k sb edir.

Autorentext

Yusifova Fidan 2015-ci ild Filologiya fakült sinin "Az rbaycan dili v d biyyati mü llimlyi"ixtisasini bakalavr,2017-ci ild Az rbaycan Dövl t Pedaqoji Universitetinin magistr pill sini f rql nm diplomu il bitirib.2017-ci ild n Baki Avrasiya Universitetinin doktorantidir.Az rbaycan Dövl t R ssamliq Akademiyasinda inspektor v zif sind çalisir.Klappentext

Kitabin Az rbaycan dilçiliyind , ümumi türkologiyada, habel müqayis li, çoxdilli lüg tl rin hazirlanmasinda n z ri v praktik h miyy ti vardir.T dqiqat Az rbaycan dilinin dialekt leksikasinin türk d bi dilinin leksikasi il müqayis li s kild öyr nilm si sah sind çox h miyy tlidir.Bu s b bd n aktualliq k sb ed n h min mövzunun müqayis li tarixi s viyy d öyr nilm si, qohum dill rin tarixi inkisafi v müasir v ziyy ti haqqinda bilik v t s vvürl ri xeyli genisl ndir bil r. Az rbaycan dilinin dialektl rini türk d bi dili il qarsilasdirmamin s b bi ortaq elementl ri askar ed r k bu iki dilin tarixi laq l rini, qarsiliqli t sir xüsusiyy tl rini ortaya çixarmaqdir. T dqiqatin obyektini Az rbaycan dili dialektl rinin materiallari, t dqiqatin predmetini is Az rbaycan dilinin dialekt leksikasinda ortaq sözl rin leksik-morfoloji t hlili t skil edir. Az rbaycan dili dialektl ri il türk d bi dilinin qarsilasdirilmasi türk dill rinin daha d rind n arasdirilmasi üçün faydali ola bil r v bundan elmi m nb kimi istifad etm k mümkündür.Bir-birin tarixi kökl ri il bagli olan bu dill rin, müqayis li s kild öyr ninilm si Az rbaycan dilçiliyi üçün mühüm h miyy t k sb edir.

Produktinformationen

Titel: Az rbaycan dili dialektl rind v türk dilind isl n n ortaq sözl r
Untertitel: Bi z bi r mi ll t,I ki dövl ti k! Heyd r li yev
Autor:
EAN: 9786139414826
ISBN: 978-613-9-41482-6
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: GlobeEdit
Genre: Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Anzahl Seiten: 224
Gewicht: 349g
Größe: H220mm x B150mm x T13mm
Veröffentlichung: 25.03.2019
Jahr: 2019
Zuletzt angesehen
Verlauf löschen